Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα του μαθήματος ΕΠΛ231 - Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι

Το μάθημα μελετά μεθόδους οργάνωσης των πληροφοριών, αλγόριθμους μετασχηματισμού τους και την ανάλυση της πολυπλοκότητας των αλγορίθμων. Για την υλοποίηση των προγραμμάτων θα χρησιμοποιηθεί η γλώσσα προγραμματισμού JAVA.

Συμβόλαιο Μαθήματος

Συμβόλαιο Μαθήματος download

Διδάσκοντες Μαθήματος

Διδάσκων Καθηγητής: Γιώργος Πάλλης
Τηλέφωνο: +357 22 89 27 43
ΦΑΞ: +357 22 89 27 01
Γραφείο: ΘΕΕ01 - Β119
Ηλ. Ταχυδρομείο: pallis-AT-ucy.ac.cy
Ώρες Γραφείου: Τρίτη, 10:00-12:00, ή κατόπιν συνεννόησης
Διαλέξεις: Δευτέρα και Πέμπτη, 12:00 – 13:30, ΧΩΔ-01 104
Φροντιστήριο: Δευτέρα, 11:00 – 12:00, ΘΕΕ-01 146
Εργαστήριο: Τρίτη, 9:00 - 10:30 & 10:30-12:00 ΘΕΕ-01 Β121
Βοηθοί Διδασκαλίας:

Υπεύθυνος Εργαστηρίου:
Χατζηπολλάς Γεώργιος
Email: hadjipollas.george-AT-ucy.ac.cy,
Γραφείο: ΘΕΕ01 - Β117
Ώρες Γραφείου: TBA