Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα του μαθήματος ΕΠΛ427 - Κινητά Δίκτυα Υπολογιστών

Σκοπός του μαθήματος είναι να γίνει μια εισαγωγή σε ασύρματα και κινητά δίκτυα, με έμφαση στις θεμελιώδεις έννοιες και αρχές της ασύρματης τεχνολογίας και ασύρματης επικοινωνίας, καθώς και στις βασικές αρχές της διαχείρισης κινητικότητας οι οποίες είναι ενδιαφέρουσες για τη σχεδίαση, εφαρμογή, και αξιολόγηση των συστημάτων αυτών. Σε αυτά τα πλαίσια, θα μελετηθούν υπάρχοντα και προτεινόμενα πρότυπα, καθώς και νέες αρχιτεκτονικές, τοπολογίες και πρωτόκολλα. Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα γνωρίζουν ποια είναι η σύγχρονη γνώση και ποιες οι διάφορες ερευνητικές περιοχές και δραστηριότητες στο τομέα των Κινητών Δικτύων.

Συμβόλαιο Μαθήματος

Συμβόλαιο Μαθήματος DOWNLOAD

Διδάσκοντες Μαθήματος

Διδάσκων Καθηγητής: Χριστόφορος Χριστοφόρου
Τηλέφωνο: +357 22 89 2749
ΦΑΞ: +357 22 89 2701
Γραφείο: ΘΕΕ-01 - #Β116
Ηλ. Ταχυδρομείο: christophoros-AT-cs.ucy.ac.cy
Ώρες Γραφείου: Δευτέρα, 10:00 - 12:00 ή κατόπιν συνεννόησης
Διαλέξεις: Τρίτη & Παρασκευή, 09:00 – 10:30, ΘΕΕ-01 #146
Φροντιστήριο: Τετάρτη, 13:00 - 14:00, ΘΕΕ-01 #146
Εργαστήριο: Πέμπτη, 18:30 – 20:30, ΘΕΕ-01 #201
Υπεύθυνος Εργαστηρίου:

Δρ. Γιάννος Μυλωνάς, Ε.Ε.Π.
Τηλ: +357 22 893931, email: csdep.courses-AT-gmail.com
Ώρες Γραφείου: Θα ανακοινωθούν