Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα του μαθήματος ΕΠΛ-435, Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή

Η Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή είναι η γνωστική περιοχή της πληροφορικής που μελετάει το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την αξιολόγηση διαδραστικών υπολογιστικών συστημάτων (interactive computer systems) δηλαδή συστημάτων που αλληλεπιδρούν με τους χρήστες τους (ACM SIGCHI, "Curriculum for Human-Computer Interaction", Special Interest Group on Computer-Human Interaction Curriculum Development Group, New York, 1992). Σκοπός του μαθήματος είναι η επισκόπηση θεωρητικών μοντέλων που αφορούν στην αλληλεπίδραση ανθρώπων μηχανών, και μελέτη των τεχνολογιών, μεθόδων και εργαλείων για τη σχεδίαση και ανάπτυξη διαδραστικών συστημάτων λογισμικού.

Moodle Μαθήματος

Όλες οι πληροφορίες του μαθήματος, ανακοινώσεις, διαφάνειες, εργασίες, κ.λπ. θα αναρτώνται στο Moodle

Συμβόλαιο Μαθήματος

Συμβόλαιο Μαθήματος download (.pdf)

Διδάσκοντες Μαθήματος

Διδάσκων Καθηγητής: Δρ. Μάριος Belk
Τηλέφωνο: +357 22 89 27 00
ΦΑΞ: +357 22 89 27 01
Γραφείο: 211 (2ος Όροφος), κτίριο ΘΕΕ01, Πανεπιστημιούπολη
Ηλ. Ταχυδρομείο: belk.mario-AT-ucy.ac.cy
Διαλέξεις: Δευτέρα, Πέμπτη 18:00-19:30, ΘΕΕ01-Β101
Φροντιστήριο: Τετάρτη 14:00-15:00, ΘΕΕ01-Β101
Ώρες Γραφείου: Πέμπτη 11:00–13:00, ή κατόπιν συνεννοήσεως
Υπεύθυνος Εργαστηρίου: Δρ. Γιαννάκης Μυλωνάς
Ηλ. Ταχυδρομείο: mylonasy-AT-ucy.ac.cy
Εργαστήριο: 1A: Παρασκευή 15:00-16:30, ΘΕΕ01-Β123
1Β: Παρασκευή 16:30-18:00, ΘΕΕ01-Β123