ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΠΛ 412 Λογική στην Πληροφορική
Χειμερινό Εξάμηνο 2020
Instructor:
Anna Philippou
Office:
FST01-105
Telephone:
22 892699
E-mail:
annap@cs.ucy.ac.cy
Lectures:
Tuesday and Fridays, 12:00 - 13:30
Τutorials:
Wednesdays, 12:00 - 13:00
Office hours:
Tuesdays, 10:00 - 12:00 (starting 15 September)
Announcements
Class Notes
Class Contract
Related Links
This year, all course material (announcements, tutorials, assignments, and solutions) will be posted on the course webpage on Blackboard: blackboard.ucy.ac.cy - EPL412. Please visit it frequently.